Phyton Hakkında her şey!!

AnaSayfa Tarihçe Kullanım alanları Söz dizimi Phyton İndirmek İçin TıklayınızÖrnek

Phyton'un Söz Dizimi

gif1

Python'un son derece kolay okunabilir olması düşünülmüştür. Bu yüzden örneğin küme parantezleri yerine girintileme işlemi kullanılır. Hatta bazı durumlarda girintileme işlemine dahi gerek kalmadan kodun ilgili bölümü tek satırda yazılabilir. Böylece Python, program kodunuzu en az çaba ile ve hızlıca yazmanıza imkân tanır. Sade sözdizimi ile diğer programlama dillerinden üstündür.

 

Girintileme

Python'da ifade bloklarını sınırlandırmak için süslü ayraçlar ya da anahtar kelimeler yerine beyaz boşluk girintileme kullanılır. Belli ifadelerden sonra girinti artar; girintinin azalması geçerli blokun sonlandığını gösterir.

İşleçler

işleç

* işleci, çarpma işlemleri için
/ işleci, bölme işlemleri için
// işleci, tam sayı bölme işlemleri için
+ işleci, toplama işlemleri için
- işleci, çıkarma işlemleri için
% işleci, mod alma işlemleri için
< işleci, 'küçüktür' anlamına gelir
> işleci, 'büyüktür' anlamına gelir
== işleci, 'eşittir' anlamına gelir
<= işleci, 'küçük eşittir' anlamına gelir
>= işleci, 'büyük eşittir' anlamına gelir
!= işleci, 'eşit değil' anlamına gelir
** işleci, 'üs alma' anlamına gelir
True işleci, 'doğru' anlamına gelir
False işleci, 'yanlış' anlamına gelir
and işleci, 've' anlamına gelir
or işleci, 'veya' anlamına gelir
not işleci, 'değil' anlamına gelir.

İfadeler

if

Python ifadeleri şunları içerir:
if ifadesi, bir kod blokunu belli bir koşula bağlı olarak, else ve elif (else-if'in kısaltılması) ile birlikte çalıştırır.

for ifadesi, yinelenebilir bir nesne üzerinden yineleme yapar, bu sırada ilgili bloktaki her ögeyi bir yerel değişkene atar.

while ifadesi, koşulu doğru olduğu sürece o kod bloğunu çalıştırır.

try ifadesi, eklenmiş kod bloğundan dolayı oluşan hataları yakalar ve except maddeleriyle; ayrıca finally blokundaki temizleme kodunun blok nasıl sonlanırsa sonlansın çalıştırılmasını sağlar.

class ifadesi, bir kod blokunu çalıştırır ve onun yerel adalanını bir sınıfa atar, bu sayede o sınıf Nesne Yönelimli Programlamada kullanılabilir. def ifadesi ile fonksiyon tanımlanır
.
with ifadesi, bir kod blokunu bir içerik yöneticisine hapseder (örneğin bir kod bloku çalışıtırılmadan önce bir kilit edinir ve sonrasında bu kilidi çözer)
pass ifadesi bir NOP görevi görür ve geçici kod bloku yerine kullanılabilir.

print ifadesi bir ekrana yazdırma görevi görür. Bu ifade Python 3 sürümüyle birlikte print() fonksiyonu ile değiştirildi.

Her ifadenin kendi sözdizimi vardır, örneğin def ifadesi diğer ifadelerin genelinin aksine blokunu anında çalıştırmaz.
 

Metodlar

gif

Nesneler üzerindeki metotlar nesnenin sınıfına eklenmiş fonksiyonlardır; örnek.metod(değişken) sözdizimi, normal metot ve fonksiyonlar için Sınıf.metod(örnek, değişken) ifadesi için bir sözdizimsel şekerdir. Python metotlarının örnek verisine ulaşmaları için açık self parametresine sahip olmaları gerekir. Bu durum Java, C++, Ruby gibi bazı diğer nesne tabanlı programlama diliyle farklılık gösterir.